Om Magasinet iTimrå

iTimrå är en tidning FÖR Timrå
iTimrå sätter alltid läsarens intresse i centrum
iTimrå vill berätta om människor som ger Timrå liv och själ
iTimrå vill också berätta om händelser och rörelser som skapar utveckling och framtid
iTimrå vill på så sätt bidra till att ge Timråborna en bra gemensam berättelse

iTimrå delas ut till samtliga hushåll och företag i Timrå kommun. iTimrå finns dessutom på bland annat caféer, restauranger och andra offentliga platser. iTimrå kommer ut fyra gånger per år.

Vi publicerar även  iTimrå som E-tidning, på internet, och på Facebook

NYHET! 2022, nu finns det möjlighet att lyssna på magasinet iTimrå via talsyntes.

Magasinet iTimrå  startade 2010 och ges ut och produceras av Mediapilen i Norden AB och 51 13 20 Reklam & Marknadsbyrå AB – Som i Härnösand också ger ut Yippie i Härnösand www.yippieharnosand.se

Telefon 0611-51 13 20