Timrå iTimrå 3 2022

Timrå på G – G som i grön

Text Dag Jonzon

Fler bilder:

Timråborna kan vara stolta över sin kommun. Timrå kommun och SCA spelar en viktig roll i den gröna omställningen. SCA satsar årligen 4 miljarder/ år i Norrland. Det fick landets (nästan) samtliga landshövdingar höra av SCA:s kommunikations- och hållbarhetsdirektör ­Anders Edholm när de bänkade sig i SCA Östrands besökscenter i Timrå för att höra om den gröna utvecklingen i kommunen.

Timrå ligger i framkant med sina gröna industrisatsningar. Torsbodaområdet har haft besök av kinesiska investerare under sommaren och arbetet med att etablera en framtida stor batterifabrik fortsätter. Med en av de största industriinvesteringarna i Sverige – 7,8 miljarder kronor – har SCA gjort Östrandsfabriken till en av Europas mest lönsamma massafabriker och en av de absolut främsta i världen.
– I dag är det världens största barrsulfatmassafabrik. Ett stort byggnadsprojekt på land intill Östrandsfabriken är på gång för att möjliggöra framtida expansion och rymma det planerade nya bioraffinaderiet. Det finns miljötillstånd för produktion av 300 000 ton biodrivmedel, berättar Anders Edholm.
Det rör sig om att utveckla en världsledande spetsteknologi för att producera biodrivmedel i Östrand och innan det kan fungera fullt ut, finns det inget investeringsbeslut, är beskedet.

Men i Göteborg har SCA redan investerat i ett bioraffinaderi tillsammans med finska St1 som även är med i bioraffinaderisatsningen i Timrå. Den investeringen ger redan SCA möjlighet framställa stora mängder fossilfritt biodrivmedel.
Räcker träden till alla projekt?
– Råvaruförsörjningen är förstås en viktig komponent, men samtidigt är det viktigt att påpeka att för biodrivmedelsframställningen så handlar det om att ta tillvara allt från skogen, till exempel sågspån från sågverk, grenar, rötter, sk grot och tallolja etc. Det är tillgången på vad vi kallar rest- och biprodukter som kommer att sätta gränser för hur stor produktionen av biodrivmedel kan bli, konstaterar Anders Edholm.

Timrå kommun har en viktig roll i omställningen. Östrand producerar redan idag en stor mängd grön el som går ut på elnätet. För att accelerera den gröna omställningen behövs mer grön el och då är vindkraften särskilt viktig. SCA äger stora landområden med goda vindlägen och har en möjlighet att öka elproduktionen ytterligare.
– Utan konkurrenskraftigt prissatt grön elektricitet riskeras nyindustrialiseringen av Norrland. Därför är det viktigt att politikerna förenklar för vindkraftsetableringar och att skattesystemet görs om så att kommuner som ställer sig positiva till vindkraft också får en rejäl ersättning, säger SCA:s kommunikations- och hållbarhetsdirektör Anders Edholm.

Artikeln publicerades i iTimrå 3 2022 på sidan 26