Timrå iTimrå 1 2019

Sex månader renovering ska ge Y:et ny glans

Text & foto Anders Eliasson

Fler bilder:

Ta en sista titt på Y:et om du kan.
Nu dröjer det till september innan allt är klart och Y:et tittar fram igen – förhoppningsvis i sin fornstora färgprakt.
Förbipasserande kommer inte att se någonting av själva renoveringen. Hela skulpturen kapslas in och ett ordentligt säkerhetsavstånd är uppbyggt på plats runt Y:et. Vi nyfikna får ge oss till tåls tills det är dags för avtäckning efter sommaren.
– Det kommer att bli avtäckning och slutinspektion i slutet av september. Det här är ett väldigt väderberoende projekt, så regnar det mycket i sommar så kan fukten lägga hinder i arbetet, säger Staffan Abramsson verksamhetschef och fastighetsansvarig på Kultur- och teknikförvaltningen..
Hur ska man förhindra att det behöver renoveras igen om 20 år?
– Färgpigment ändras naturligt med tiden då de utsätts för UV-strålning, det kan man aldrig komma ifrån. Men vi kommer att presentera en underhållningsplan som politikerna får ta ställning till i framtiden, säger Staffan Abramsson.

Steg för steg – så går renoveringen till

  1. Nu är redan byggställningarna på plats och en hiss har installerats. Hela konstruktionen mäter 33 meter så höjdmarkeringslampan för flygtrafiken har man fått flytta upp några meter. Den sticker nu upp genom väderskyddstaket på Y:et och blinkar fint över hela 50 ton ställningsmaterial. På marken runt omkring har man täckt över marken för att kunna samla in restprodukter från processen.
  2. Sprickor och betongskador ska dokumenteras för att upprätta ett arbetsflöde.
  3. Sedan ska man dra in skruvar i betongen som ska följa färgfälten. Det blir en betongskruv som markerar varje riktningsändring av färgen. I dessa skruvar som i antal kommer att bli uppemot 3000 stycken, ska ståltråd fästas för att kunna separera färgfälten från varandra.
  4. Den gamla färgen och den lösa betongen ska tas bort. Det kommer att ske med en kombination av sand- och vattenblästring/ fräsning för att få ett rent och fast underlag att börja arbeta på.
  5. Dags att laga och reparera de delar som är skadade med sprutbetong. Lagningen kommer att ske med kolfiberförstärkning av större sprickor och skador i betongkonstruktionen. Ungefär 1200 meter kolfiberväv kommer att gå åt, och själva kolfiberarmeringen kommer att bli som ett bälte runt Y:et som håller ihop sprickorna och tar samtidigt upp dragkraften så att betongen fixeras.
  6. Ny betong läggs över hela ytan. Räkna med 45 ton!
  7. Det nya betonglagret impregneras för att förhindra vatteninträngning.
  8. Grundarbetet är klart! Det är dags att ta fram målarfärgen och penslarna. 1500 liter färg kommer att behövas. Nu är det tur att skruvarna och stålsträngarna sitter på plats. Man kommer ju bara att kunna se två meter framåt då byggställningarna är i vägen. Det man har framför sig kommer att vara en enda stor yta av grått med en massa skruvar och stålsträngar och det går inte att backa och betrakta allt med lite distans när man står 20 meter uppe i luften.
  9. Y:et är färdigmålat. Nu ska skruvarna tas bort, och hålen efter dem spacklas igen. Vilken himla tur att det satt silvertejp virad runt varenda av de 3000 skruvarna så att det går att skruva ut dem.
  10. Byggställningen tas ner, området städas upp och nu blir det en hejdundrande återinvigning! Klart!
Jämtbetong

Företaget har en lång erfarenhet av restaurering av känsliga byggnader. Bland annat renoverade de häromåret landshövdingens residens i Härnösand, byggt på 1700-talet. Residenset fick då ny betongfasad och sin rätta ursprungsfärg.

Jämtbetong har 20 anställda och sitt säte i Matfors.

4-5 arbetare krävs för att resa ställningarna.

Vid blästringen får endast två arbeta, av säkerhetsskäl.

Betongsprutningen kräver 4-5 personer.

Vid återinfärgningen kommer 6-8 personer att hålla i penslarna.

Artikeln publicerades i iTimrå 1 2019 på sidan 20