Timrå iTimrå 2 2022

I huvudet på:

CHRISTIAN

Text Dag Jonzon Foto Kenneth Zetterlund

Just nu
Få ordning på ett av Europas bästa industriområden för nya gröna energiföretag. Som en del i det nya företaget Torsboda Industrial Park AB, som samägs av Sundsvall och Timrås kommuner, där vårt uppdrag är att förbereda alla på att klara den jätteinvestering och lokalisering vi vill ha hit.
Bakom en dörr på Midlanda finns vårt kontor som har tillgång till både Sundsvalls och Timrås datanät/intranät och ligger ett stenkast från Torsboda. Vi samverkar även med Härnösands kommun. Det gäller att alla är förberedda att ta emot den STORA etableringen som kommer inom de närmaste åren. Målet: Minst 2 500 nya jobb och 13 000-14 000 nya invånare i tre kommuner.

Närmast
En resa jag gör i slutet på juni tillsammans med Business Sweden och Mikael Aamisepp på High Coast Invest, till Mercedes huvudstad Stuttgart, Tyskland och Europas största batterimässa. Med oss har vi ett erbjudande om 150 hektar industrimark med
100 % fossilfri energi från vattenkraft, vindkraft, fjärrvärme och solenergi.
Oslagbart och fordonsindustrin är stressad att hitta platser för batteri-tillverkning. Efter 2030 görs inga nya motorer till gräsklippare, snöskotrar, båtar eller bilar som går på bensin eller diesel. Batterierna är ett måste! Så i Stuttgart finns många av de stora globala företagen som jag har dialog med.

Om Torsboda Industrial Park
På båda sidor om E 4:an norr om Cirkel K-macken finns de två stora industriparkerna Torsboda Nord och Torsboda Syd. Det var Sydparken som gick till final när VolvoCar/Northvolt valde Göteborg, men den är eftertraktad av många andra även om några närboende har lämnat in överklagan mot projektet.
Här finns inom nära håll fyra djuphamnar, flygplats, E:4:an och järnväg med möjlighet att dra stickspår fram till den kommande fabriken för lastning. Här finns kraftledningar som med en transformatorstation kan ge upp till 450 MgW.
Jag vet att Torsboda är Västernorrlands enda industriområde som klarar alla nya krav för grön omställning, för nya gröna industrier inom fordonsindustri och batteritillverkning.

Om Timrås framtid
Egentligen handlar det inte om batterier eller nya fabriker utan om regionens överlevnad. Vi har en av Sveriges äldsta befolkningar och behöver nya arbetstillfällen i mängder för att klara vård, skola, omsorg och behålla unga människor med attraktiva jobb. Det är ett nytt samhällsbygge som är på gång. Vi behöver klara att erbjuda 12 000 bostäder till 13 000-14 000 nya invånare, många från andra länder som har den kompetens som efterfrågas och som kan bo inom 30-90 minuters pendlingsavstånd.
Det handlar om en explosionstart för Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner i första hand som sätter fart på alla små och medelstora företag som blir underleverantörer eller får andra servicejobb i omställningen.

Om det gröna guldet
Jag hoppas att fler och fler förstår att det här är Timrås och länets största chans. Att vi kan möta behoven som finns i Europa för att ställa om industrin i en hållbar och grön riktning. Vi har bästa läget och vi gör allt vi kan för att vara förberedda och jag är säker på att inom 6-24 månader vet vi ganska säkert vilka intressenter som vi har en fortsatt seriös dialog med och kan börja bygget av Torsboda Industrial Park, Sweden!

Christian SÖDERBERG

ÅLDER 53 år.
FAMILJ Ja.
BOR Västansjö
GÖR Vd, Timrå Invest AB

Artikeln publicerades i iTimrå 2 2022 på sidan 12