Reportage iTimrå 4 2022

Timrås skolor får toppbetyg

Text Dag Jonzon Foto Frida Sjögren

Fler bilder:

Timrås skolor levererar bästa skolresultaten i Västernorrland. När niondeklassarna ska söka in till yrkesprogrammen på gymnasiet har drygt 86 procent av alla elever betyg som gör att de är behöriga att söka gymnasiet. Det är bästa resultatet bland länets sju kommuner och Timrå tillhör den fjärdedel av svenska kommuner som är bäst på att få ungdomarna genom skolan med examensbevis på gymnasiet. 96,7 procent klarar examen.

 

Från sämst till bäst på sex år – så gick det till

Kommunchefen Andreaz Strömgren lyfter vikten av det livslånga lärandet när han kommenterar resultatet.
– Det är kul med och viktigt med ett starkt företagsklimat. Personligen måste jag säga att Timrås resa med skolresultateten är ännu mer glädjande och får oförtjänt lite uppmärksamhet. Så här såg det inte ut för 6 år sedan när Timrå hade bland de sämsta skolresultaten av landets samtliga 290 kommuner.
Nu har Timrå klättrat år efter år mot toppen efter att barn- och utbildningsnämnden och skolförvaltningen 2014 tog ett krafttag i ledning och styrning av verksamheten. Med ett strukturerat arbete byggt på systemteori, med en utarbetad verksamhetsidé och syfte med verksamheten har utvecklingen vänts.

– Vi politiker har arbetat med styrning av vad skolan ska vara och när resultaten ska vända. Skolförvaltningen har fått jobba med hur det ska gå till, säger Lisbeth Eklund (S) ordförande i barn- och utbildningsnämnden när hon presenterar resultaten för ett hundratal företagare på näringslivsfrukosten hos Timrå IK på NHC Arena.
Roger Åström som är biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen poängterar att det aldrig är barnen det är fel på, utan organisationen måste leva upp till att vara en välskött skolorganisation som åtgärdar sina egna brister och ge eleverna rätt stöd.
– Målet är att tillsammans med våra pedagoger ge alla barn och elever en lärorik och likvärdig utbildning. Det målet är att alla elever ska nå dit – till 100%. Det är en krokig väg – men vi är på väg och på rätt väg, slår Roger fast.
– En examen är en viktig nyckel till arbetsmarknaden och vidare studier, därför känns det glädjande att en hög andel elever från Timrå gymnasium går ut med gymnasieexamen. Elever och personal har gjort ett fantastiskt jobb, säger Lisbeth Eklund (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Positivt resultat även för årskurs 6

Skolverkets nationella statistik visar även positiva siffror för kommunens elever i årskurs 6. Andelen elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen ligger på 84% läsåret 2020/2021, vilket innebär en stigande andel i jämförelse med de två senaste läsåren.
– Det är positiva siffor för eleverna i årskurs 6. Vi ligger i topp i länet och inom gruppen med de bästa kommunerna i landet. Vi är dock ödmjuka inför framtiden och vi ska nu tillsammans med rektorerna analysera vad vi gjort rätt och ska hålla fast vid så att resultaten håller i sig över tid, säger Erik Sidebo, biträdande förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.
Den avgående kommunchefen får sista ordet när han lyfter Timrås viktigaste fokusområde:
– I Timrå går företagen FÖRE men vi låter barnen gå FÖRST. Att låta företagen gå före innebär att prioritera företagsärenden för att säkra tillväxt, arbetstillfällen och därmed skatteintäkter. Barnen först handlar om att göra rätt från början, främja fria kunskapstörstande individer som har kraften att förverkliga sig själva och bidra till samhällslivet. Det hänger ihop!

 

Michael Lie:

Ny praosamordnare – efterlyser praktikplatser

– Jag är ny PRAO-samordnare för skolorna i Timrå. PRAO är en förkortning av praktisk yrkeslivsorientering och jag behöver all hjälp jag kan få av företagen i Timrå för att behålla och hitta nya praktikplatser till våra elever.

Det finns en nygammal lag sedan 2018 som gör att alla elever i åttonde och nionde klass ska ha en veckas praktik per läsår. Svårigheten för många små företagare är att klara av att vara både handledare för eleven och göra sitt eget jobb. Ibland är det helt enkelt inte möjligt ta emot praktikelever på alla företag för att arbetsmiljön kan vara för riskfull.
– Min ambition är att besöka ett 30-tal medelstora eller större företag, organisationer och institutioner i kommunen för att i dialog hitta ett sätt att ge eleverna kvalificerad praktik. Som det är idag är det många elever som tvingas lösa sin praktikvecka med att vara på någon av föräldrarnas jobb och det är något vi vill undvika, säger Michael.

Det lär finnas omkring 8000 olika klassificerade yrken i Sverige, så möjligheten att veta vad man vill bli efter skolan är inte något lätt val. Dessutom byter de flesta jobbinriktning flera gånger om under ett arbetsliv.
– Jag vill erbjuda företagen i Timrå rätt stöd för uppgiften att vara handledare och göra det enkelt att ta emot en praktikant. För elevens bästa är det bra om praktiken är på två olika arbetsplatser. Eftersom avsikten med praon är att man ska få en insikt i arbetslivet vill skolan helst inte att eleven praktiserar i samma yrkesbransch både i 8:an och 9:an.

I höst är det niondeklassarna som varit ute på praktik. Till vårterminen är det dags för åttondeklassarna att hitta sin praktikvecka. Med sin efterlysning i Magasinet I Timrå hoppas Michael hitta några fler möjligheter för eleverna i Timrå att få en bra och meningsfull praktik.
Med rätt upplevelse kan det vara vägen för att motiveras till bra skolresultat och hitta sitt drömjobb i framtiden.

 

”Vet inte riktigt vad jag vill bli”

Linn Svensson, Söråker, Klass 9 Ala

Klass 8:
– Jag gjorde min första praktikvecka på Söråkers förskola. Jag ordnade den själv. Min mamma jobbar där, men jag var inte på hennes avdelning, så det kändes bra.

Klass 9:
– Min andra praktikvecka var jag på Leifs Centrumkiosk och OK/Q8 bensinstation i Söråker. Jag fick ta emot och lämna ut paket eftersom det är ett utlämningsställe. Fick också märka och sätta priser på olika varor.
Erfarenheter:
– Det skulle vara bra om praktiken var två veckor i stället för en. Särskilt i åttan är man ganska blyg i början på ett nytt ställe och det tar ett tag att vänja sig hur det fungerar på arbetsplatsen.

Vill bli:
– Jag vet inte riktigt än. Tror att det blir ekonomiprogrammet med inriktning på juridik på gymnasiet.

 

”Massor att se och lära”

Isak Pettersson, Ljustorp, Klass 9 Ala

Klass 8:
– Min första praktik var på Valmet. Jag hade en underhållselektriker som handledare och det var intressant.

Klass 9:
– Praktikveckan i nian gjorde jag på Geomatikk. Jag var den första praktikant företaget haft och det tog många samtal till olika chefer innan jag fick OK. Det är ett företag som ska skydda nedgrävda kablar och infrastruktur. Allt från el, tele, internettrafik, vatten och avlopp. Jag fick markera ut kablar som vi sökte och det var förstås för att det finns risker med att jobba längs vägar och i diken som det tog tid att få klartecken att praktisera.

Erfarenheter:
– Jag håller med Linn om att det skulle vara bra med två veckors praktik i rad. När jag var på Valmet hann jag bara vara på underhållet. Det är ju ett stort företag med massor att se och lära.

Vill bli:
– Jag ska bli elektriker. Ingen tvekan. Det blir el och energiprogrammet för min del nästa år på gymnasiet.

Artikeln publicerades i iTimrå 4 2022 på sidan 13