Reportage

Artrikedom på tomten

Så blir du en tomtkryssare

Text Dag Jonzon Foto Tor Jonzon

Fler bilder:

Hur många fåglar, blommor, fjärilar, grod- och kräldjur eller svampar känner du till? Mittuniversitetet har i sommar gett ut en skrift där 50 forskare får reflektera över skogens värden och biologisk mångfald.

Forskning visar att människor, såväl barn som vuxna numera har ganska svaga band till växter, i synnerhet vilda växter.
Magasinet iTimrå vill råda bot på denna naturblindhet och tar dig med på en rundtur till en utforskad tomt precis på gränsen mellan Tynderö och Häggdånger.
Där ligger byn Klappnäs som haft både Svarvarböle och Söråker som postnummer innan det blev 871 91 Härnösand.
På vissa medeltida kartor går landskapsgränsen längre norrut längs kusten, så att även Barsviken och Byviken hör till Medelpad!

Tor Jonzon, biolog och f d lärare, har koll på det mesta i naturen och har en lista på 660 arter som han kryssat och sett på sin tomt – 5 288 kvadratmeter stor – och gärna delar med sig av.
Några av fynden är rariteter som aldrig tidigare rapporterats till Artportalen eller Naturhistoriska riksmuseet från Medelpad eller Ångermanland.
Det senaste fyndet är Svartfläckig glansfly (1), inte sedd norr om Gävle tidigare.
Vingbredd cirka 25 mm, men när den sitter still endast 12 mm.

Ett annat fynd som aldrig rapporterats från Medelpad, men tre gånger tidigare i Härnösand är Barrskogsnunna (2) – en annan nattfjäril som dock är mest känd som en svår skadeinsekt på gran.
Vackrast och största nattflyet är Blåbandat ordensfly (3) som ses och rapporteras några gånger om året i landskapen Medelpad och Ångermanland. Vingbredden är imponerande 9,5 cm.

Vacker är också den stora nattfjärilen med det ovanliga namnet Dagfjärilsmätare (4). Den har fått namnet för att den liknar våra dagfjärilar och ser ut att vara utskuren i silkespapper.
Sebrasvampmalen (5) är endast 6 mm lång och naturligtvis mycket svår att upptäcka. Den har aldrig rapporterats från Medelpad och endast en gång tidigare i Ångermanland, vid Skule Naturum.
En annan stor nattfjäril och en av de vanligaste svärmarna är Poppelsvärmaren (6) med en vingbredd upp till 9 cm. Ett par fynd om året rapporteras från både Medelpad och Ångermanland.

Vacker är också Makaonfjärilen (7), både som larv och fjäril. På bilden vilar den på växten Bockrot. Kuriosa: Bockrotens rot har en brännande aromatisk smak och brukades förr som ett magstärkande och slemlösande läkemedel, till te mot hosta med mera.

Skogsödlan (8) är fridlyst och äter spindlar, insekter och bladlöss. Ganska vanlig, men väldigt svår att upptäcka då den ofta ligger helt stilla och smälter in i omgivningen med sin brunfläckiga färg. Den kan bli upp till 17 cm och är den enda ödlan med ben som påträffas på land hos oss. Kopparormen är vår andra ödleart och den saknar ben. Hittar skogsödlan rätt plats för föda och där den kan sola, så kan den leva hela sitt på samma plats och som mest bli 9 år gammal.

Både gran och smörboll räknas som Medelpads landskapsblommor, där gran är den landskapsblomma som blev tilldelad Medelpad i samband med Wittrocks förslag år 1908. Smörbollen har tillkommit senare som ett annat förslag. Smörboll (9) eller Trollius europeus är lätt att känna igen på sina klargula, bollformade blommor och blommar från maj till juli. Den tillhör samma familj som smörblommor (Ranunculus) och kabbleka (Caltha palustris) men kan knappast förväxlas med någon annan art.

Bli din egen tomtkryssare!

Vad behövs för att gå vidare i Naturskolan?
• Välj en tomt eller plats att utforska.
• Hitta en kikare, gärna också en tubkikare, en lupp, en UV-lampa, ett vitt lakan och några tomma äggkartonger som insektsfällor samt en mobilkamera för att dokumentera fynden.

Tors artlista & tomtkryss

• 250 kärlväxter
• 120 fågelarter
• 30 dagfjärilar
• 150 nattfjärilar
• 30 övriga insekter som skalbaggar, humlor, trollsländor, blomflugor mm
• 10 spindlar
• 10 däggdjur
• 5 grod- och kräldjur
• 5 fiskar
• 30 svampar
• 20 mossor och lavar