Hem & trädgård iTimrå 1 2021

Båtsmanstorpet blir som gammalt igen

Fler bilder:

Det är nästan som en liten hembygdsgård, den lilla hemtrevliga stugan vid skidstadion på Söråkers IP. Det kallas även Sundénska torpet efter den sista privatpersonen som ägde huset. Idag är ägaren kommunen och det är Hässjö hembygdsförening som ömt vårdar det gamla båtsmanstorpet. Lisbeth och Martin Eklund är bägge aktiva i föreningen och har stämt träff med Johanna Ulfsdotter, kulturmiljöutvecklare från Länsmuseet som idag ska ta färgprover från dörrkarmar och andra ställen.
Det är väldigt få torp från 1700-talet som står kvar på sitt ursprungliga ställe och är i så pass bra skick. Det är nog närmare 1700-talets andra hälft. Att huset är så gammalt ses bland annat på de vita knutlådorna utvändigt på huset, vilket var populärt på den tiden.
Johanna berättar att uppe på vinden ligger den ytterdörr som ursprungligen användes. Även de smidda beslagen från denna dörr indikerar att de tillverkades under detta århundrade, liksom golvet inne i stugan.
– I föreningen har vi använt torpet som samlingsplats för föreläsningar och möten, men under de senaste tio åren har vi inte kunnat använda det för golvet buktade sig då en stenbumling trängde sig från underjorden upp mot ytan. Jag och en annan medlem i föreningen – Karl Söderström – har tagit upp golvet och borrat sönder stenen. Ett besvärligt jobb då stenen vägde runt ett ton, säger Martin Eklund.

Nu ligger golvet fint tillbakalagt igen med skurhål och allt. En spinnrock står i ett hörn, på spiselkransen finns fotografier på några av dem som en gång bott här, och våffeljärnen står redo att användas på spisen. I taket hänger en gammal rostig fotogenlampa. Väggarna är nyligen pappspända, en teknik som är ovanlig idag.
– Det blev populärt med den här typen av pappspända väggar under 1800-talet, och det är i den tidsepoken hembygdsföreningen vill att huset ska stanna, därför vill vi använda de tekniker och färger som var aktuella på den tiden, berättar Martin och Lisbeth.
Men vad är egentligen ett båtsmanstorp? Försvaret av Sverige hade formulerats redan under Vasatiden. Socknarna hade delats in i rotar, små enheter där varje rote skulle ha en soldat för att det skulle finnas en stomme av försvar längs landets gränser. Soldaten skulle avlönas av de bönder som ingick i roten. I de socknar som låg nära vattnet kallades dessa soldater för båtsmän.

Båtsmanstorpen tillkom genom att en kunglig resolution 1653 slog fast att fem bönder (eller hemman) skulle bygga ett torp till dessa båtsmän och ge dem tillgång till en bit mark. Dessa båtsmän skulle då tjänstgöra under sommarhalvåret i försvaret av Stockholm. I torpet fick hustru och barn stanna kvar. Torpet anlades på strategisk plats och fick i Söråker benämningen Rote 173. Här bodde båtsmän kvar fram till slutet av 1800 då försvarssystemet avvecklades och den allmänna värnplikten infördes 1903. Torpen såldes av. Petrus Sundén köpte 1891 och det fanns kvar i släkten tills Hässjö kommun (som senare införlivades i Timrå kommun) köpte byggnaden 1969. Året efter fick ett gäng Hässjöpensionärer tillgång till stugan där studiecirklar leddes i båtsmanstorpskunskap och pensionärerna fick tillstånd att restaurera torpet för att bevara det för kommande generationer. Den stafettpinnen har idag Hässjö hembygdsförening tagit över. Den restaurering som gjorts nu kommer att vara klar till sommaren hoppas man. Platsen runt torpet är ett trevligt och uppskattat utflyktsmål som under sommaren lockar folk att komma och njuta av omgivningen.
– Vi i föreningen brukar ha traditionsenligt onsdagsfika med hembakt fikabröd och med kaffe bryggt på björkved i stugan i juli, och nu kanske det blir utökat säger Lisbeth som är ordförande i föreningen.
– Det finns även planer på familjedagar i torpet och kurser i hur man slipar och slår med lie och bygger gärdesgårdar, och när pandemin är över kommer vi att komma igång med föreläsningar igen.

Hässjö hembygdsförening

Hässjö hembygdsförening har idag 45 familjer och det kostar 150 kronor per familj att bli medlem. (Gör det, hjälp till att bevara det gamla båtsmanstorpet och häng med på den årliga surströmmingsfesten och annat skoj!).

Kontakt:

lisbetheklund@telia.com

Artikeln publicerades i iTimrå 1 2021 på sidan 12