Annonsbokning & utgivningsplan

Vi hjälper er att göra annonsen! Välkommen att boka!

Kontaktpersoner

 

Stefan Fröberg
stefan@itimra.se
070-376 32 41

 

Linda Uhlander
linda@itimra.se
070-914 60 60

 

Martin Rydqvist
annons@itimra.se
070-251 87 35

Utgivningsplan 2022

NR UTGIVNING BOKNING /MATERIAL
     
1 15-16 mars 9 mars
2 14-15 juni 8 juni
3 15-16 sept
9 sept
4 17-18 nov 11 nov

 

Utgivningsplan 2023

NR UTGIVNING BOKNING /MATERIAL
     
1 15 mars
6 mars
2 15 juni
7 juni
3 14 sept
5 sept
4 16 nov 7 nov