Allmänt iTimrå 1 2021

Leif och Annbritt spejar i välfärden

 Om man av olika anledningar drabbats av långvarig psykisk ohälsa kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja dra om man vill göra en förändring i sitt liv. De skyddsnät som finns passar helt enkelt inte alla, och tillhör man dessutom den kategorin som känner misstro mot myndigheter minskar lusten att ta kontakt för att få hjälp att bryta sin situation.
Men, finns en vilja finns ett alternativ. En person som står utanför myndigheterna och på den enskildes sida hjälper till att staka ut en väg till ett bättre liv. Ett personligt ombud!
Det finns 320 sådana ombud i Sverige varav nio i Västernorrland och två av dem finns i Timrå. Vi bestämde ett möte i Anhörigcentrum på Köpmangatan och träffade Leif Sundell och Annbritt Tiger som till vardags sitter.
Vem kan söka er hjälp?
– Vi börjar med ett första möte där vi tittar på utsattheten och gör en bedömning där vi skapar oss en uppfattning om personen. Särskilt utsatta kan vara yngre och ensamstående med barn som av olika anledningar inte sökt den hjälp de kan få, och då drabbas ju även barnen säger Leif, och Annbritt fyller i:
– Människor med psykisk ohälsa har en benägenhet att ge upp och känner en misstro mot samhället, där kan vi på ett lättsamt och tydligt sätt förklara hur exempelvis socialförsäkringsreglerna fungerar. Det kan vara svårt att komma in i egen försörjning för en person som har en komplicerad psykisk ohälsa som funnits en längre tid.
Men finns en vilja till förändring finns även möjligheten säger de båda personliga ombuden. Varje år är det 40–50 personer som fått hjälp, och det är ständigt 10–15 personer som är aktuella och varje individuell hjälpinsats kan vara mellan ett par månader och ett par år. Det kostar ingenting, och ombuden har tystnadsplikt.
Har trycket på er ökat nu under Covid 19?
– Det har hittills legat på samma nivå som under tidigare år, men den ökade osäkerheten i samhället, rädslan för arbetslöshet och den psykiska ohälsan går hand i hand med pandemin, och effekten på det psykiska hälsotillståndet sätter sina spår, så trycket kommer att öka i kölvattnet befarar Leif och Annbritt.

För en människa som efter långvarig psykisk ohälsa hamnat utanför skyddsnäten kan det bli en lång väg att gå för att komma tillbaka. I kontakten med Försäkringskassa, Arbetsförmedling och andra myndigheter kan regelverken bli kontraproduktiva för den hjälpsökande.
– Vi möter ibland situationer som uppstår för ”mannen på gatan” där ett systemfel mellan olika myndigheter uppstått. Det ligger även i vårt uppdrag som personliga ombud att vara ”spejare i välfärden” och upptäcka och belysa systemfel där de olika institutionernas regelsystem inte fungerar i syfte att rätta till dem.

Artikeln publicerades i iTimrå 1 2021 på sidan 14